Kam­poe lijdt der­de ne­der­laag op rij

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL – Kam­poe heeft in de 21ste speel­ron­de zijn der­de ne­der­laag op rij ge­le­den in de com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. Het team ver­loor van Ola­ria met 92-71.

Ola­ria start­te de wed­strijd goed en nam in de eer­ste ron­de een voor­sprong van drie pun­ten, die ver­groot werd naar 23 pun­ten in de der­de ron­de. De laat­ste ron­de wist Kam­poe met 2018 te win­nen, maar dit was niet ge­noeg en Ola­ria won de wed­strijd zo­doen­de met een ver­schil van 21 pun­ten. Het kop­pel Bas­dew Rag­hoe­nath- Ra­tan­pre­kash Jagroep werd top­scoor­der van dit du­el met 28 pun­ten. Ver­der wist Sud­har van ’t Hof­je te win­nen met 9053. Ko­li­brie was met 83-72 te sterk voor For­mu­la en Shak­tie won nipt met 69-65 van Vic­to­rie.

Kam­poe staat voor­lo­pig aan kop met 28 pun­ten en Open­baar Groen volgt met 26 pun­ten. Sud­har be­zet de der­de plek met 25 pun­ten, ter­wijl Top­per en Pin­to Boys de top vijf com­ple­te­ren. Elk team wist tot nu toe 24 pun­ten te ver­ga­ren.

De com­pe­ti­tie wordt van­daag voort­ge­zet. Jai Gan­dhi neemt het op te­gen Top­pers. Open­baar Groen is de te­gen­stan­der van Ek­ta. Pa­loe­loe speelt te­gen Trek­kers en SMC komt uit te­gen Pin­to Boys.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.