Ka­bel Boyz 2 treft Si­lent

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Ka­bel Boyz 2 treft Si­lent van­daag in de fi­na­le­ron­de van de eer­ste­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Ka­bel Boyz 2 plaatste zich als kop­lo­per voor de fi­na­le­ron­de, ter­wijl Si­lent de twee­de plaats wist te be­mach­ti­gen. De win­naar van de­ze se­rie gaat recht­streeks naar de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer, via de her­kan­singserie, nog een kans zal krij­gen om de fi­na­le te be­rei­ken.

Ka­bel Boyz 2 was in de al­ge­me­ne ron­de heel ef­fec­tief. Het team ver­loor maar drie keer en wist der­tien keer te win­nen. Ook be­hoor­de het tot de eer­ste teams in de­ze klas­se, die zich als eerst plaat­sten voor de fi­na­le­ron­de.

Si­lent liet in de eer­ste ron­de ste­ken val­len, waar­door een plaats in de top vier niet haal­baar leek, maar in de twee­de ron­de her­pak­te het team zich en wist toch de fi­na­le­ron­de te be­rei­ken. Si­lent ver­loor vier keer en speel­de een keer ge­lijk, ter­wijl het elf keer wist te ze­ge­vie­ren in de al­ge­me­ne ron­de.

Ka­bel Boyz be­gon de com­pe­ti­tie met een 5-3 ze­ge op Si­lent en in de twee­de ron­de won Si­lent met de­zelf­de cij­fers van Ka­ble Boyz 2. Bei­de teams wa­ren in de al­ge­me­ne ron­de aan el­kaar ge­waagd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.