Cou­t­in­ho zou bij Bar­cel­o­na pas­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Phi­lip­pe Cou­t­in­ho laat al we­ken een uit­ste­ken­de vorm zien bij Li­ver­pool en de Bra­zi­li­aan­se na­ti­o­na­le ploeg, en dit zou de in­te­res­se van Bar­cel­o­na heb­ben ge­wekt. Vol­gens Xa­vi zou de spel­ma­ker van Li­ver­pool een suc­ces wor­den in Ca­ta­lonië. “Cou­t­in­ho laat al ja­ren zien een ge­wel­di­ge spe­ler te zijn, maar on­der Jür­gen Klopp (ma­na­ger van Li­ver­pool red.) is zijn spel nog ver­der ge­groeid”, meent Xa­vi, te­gen­woor­dig voet­bal­lend voor Al Sadd. “De kwa­li­teit liet hij al­tijd al zien, maar het ver­schil met vroe­ger is dat hij te­gen­woor­dig de vorm voor lan­ge­re tijd vast­houdt. Vroe­ger wis­sel­de hij ho­ge pie­ken nog af met die­pe da­len. Nu niet meer”, ver­telt de Span­jaard aan Go­al.

Vol­gens Xa­vi is Cou­t­in­ho een van de wei­ni­ge spe­lers die Bar­cel­o­na ster­ker zou ma­ken. “Want er zijn niet veel spe­lers die wat toe­voe­gen aan het hui­di­ge Bar­cel­o­na, Cou­t­in­ho wel. Tech­nisch is hij per­fect en hij zou goed in de fi­lo­so­fie van de club pas­sen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.