Voor Bran­don is eer­ste wed­strijd heel cru­ci­aal

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – “Het is heel be­lang­rijk om de eer­ste wed­strijd te win­nen, om zo de druk niet op jou te heb­ben”, zegt trai­ner Gi­no Bran­don van Ka­bel Boyz-LG, dat van­daag in de hoofd­klas­se play­offs speelt te­gen The Li­ons. De wed­strijd wordt ge­speeld in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Bran­don zegt dat de voor­be­rei­din­gen aar­dig goed ver­lo­pen en dat de jon­gens ge­mo­ti­veerd zijn om de play-offs-wed­strij­den te spe­len. Hij zegt wel dat er een pro­bleem is met de jon­gens die veld­ver­plich­tin­gen heb­ben, want hier­door kan de trai­ner con­stant over al­le jon­gens be­schik­ken. Bran­don zegt ver­der dat de druk op het team groot is om de eer­ste wed­strijd te win­nen. Hij geeft aan dat de eer­ste wed­strijd heel cru­ci­aal is. “Als je de eer­ste wed­strijd ver­liest, dan wordt de druk groot op jou om die te win­nen. Maar wan­neer je wint, kun je het tem­po van de twee­de wed­strijd be­pa­len’, zegt Bran­don. Ka­bel Boyz-LG heeft in de re­gu­lie­re pe­ri­o­de van de drie wed­strij­den maar een keer kun­nen win­nen. In de eer­ste ron­de won The Li­ons met 5-1. Ka­bel Boyz-LG won in de twee­de ron­de met 5-2, maar The Li­ons won in de der­de ron­de met 8-6. Bran­don zegt dat je uit fou­ten moet le­ren en er­voor moet zor­gen dat je ze niet meer maakt in de play­offs. Als laat­ste geeft Bran­don aan: “Play-offs ti­me is ano­ther ti­me”.

LeBron Ja­mes van Cle­ve­land Ca­va­liers pro­beert langs DeMar DeRo­zan te gaan. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.