So­naks­hi Sin­ha trots op car­ri­è­re

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

So­naks­hi Sin­ha heeft ver­schil­len de rol­len in Bol­ly­wood­films ge­pro­beerd. Ze werkt hard aan haar ac­teer­car­ri­è­re en nu is ze klaar om be­ter te pres­te­ren. So­na, die haar ac­teer­de­buut met van su­per­ster Sal­man Khan maak­te, werd be­kend door haar rol­len in ‘big­bud­get’ com­mer­ci­ë­le films in het be­gin van haar car­ri­è­re en ze is trots erop. “In el­ke film heb ik steeds be­ter ge­pres­teerd. Ik leer iets van een­ie­der met wie ik werk. Ik ge­loof echt in het le­ren uit er­va­rin­gen. Ik heb een druk­ke en vrucht­ba­re reis ge­had sinds ik be­gon. Ik heb geen spijt in mijn car­ri­è­re”, ver­tel­de ze in een in­ter­view. “Als je be­gint met een film als

komt u au­to­ma­tisch te­recht in die com­mer­ci­ë­le groep. Ik werd ge­se­lec­teerd om mijn ui­ter­lijk. Ik was blij om deel uit te ma­ken van de­ze films. De­ze films ga­ven mij een kans om met de bes­te men­sen in de in­du­strie te wer­ken”, meent de Na de hoofd­rol in de com­mer­ci­ë­le en­ter­tai­ners zo­als en

ver­ras­te So­naks­hi ve­len met haar pres­ta­ties in Haar nieu­we film

gaat op 18 no­vem­ber in pre­mi­è­re. Jo­hn Abra­ham is de hoofd­rol­spe­ler. Jo­hn is de ‘Bad guy’ van de Mum­bai Po­li­tie For­ce. Niet bang, held­haf­tig, ge­vaar­lijk doch recht­vaar­dig. So­naks­hi speelt een RAW (ge­heim) agent met een mis­sie. Zij moet haar ver­ra­den col­le­ga’s wre­ken. Sa­men zijn ze FOR­CE 2. De film is een ver­volg op de kas­kra­ker For­ce. Sa­men gaan ze de strijd aan te­gen de aarts­vij­and van RAW, Tahir Raj Bha­sin, die een spoor van dood en ver­derf zaait. Wat volgt is een op­een­vol­ging van ac­tie, ach­ter­vol­ging, rond­vlie­gen­de ko­gels en on­ge­kend stunt­werk. Ui­ter­aard met ro­man­tiek en het vleug­je Bol­ly­wood.

Da­bangg,

Da­bangg

For­ce 2-ac­tri­ce.

Row­dy Ra­tho­re Ac­ti­on Jack­son,

Loo­te­ra. For­ce

2

(in­di­a­ti­mes.com / fo­to: vi­ni­ta­mi­chael.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.