Priy­an­ka Cho­p­ra over Pun­ja­bi­film

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Al ge­rui­me tijd is Priy­an­ka Cho­p­ra be­zig met de pro­duc­tie en werk­zaam­he­den van re­gi­o­na­le films. De 34-ja­ri­ge ac­tri­ce, die veel tijd in Los An­ge­les en de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka door­brengt, heeft haar eer­ste Pun­ja­bi­film Sar­vann, aan­ge­kon­digd. De­ze film is door haar film­pro­duc­tie­huis Pur­ple Peb­bles Pic­tu­res ge­pro­du­ceerd. Ze zegt dat een ou­de droom van haar ein­de­lijk uit­ge­ko­men is. In een ver­kla­ring zegt PeeCee: “Dit is een lang ge­koes­terd doel en het is nu pas ge­re­a­li­seerd. We heb­ben veel plan­nen voor de pro­mo­tie van de film. We wil­len hem over de he­le we­reld be­kend­heid ge­ven. We zijn erg trots om met zo’n ge­wel­dig team te wer­ken om dit prach­ti­ge ver­haal te pre­sen­te­ren. Pun­ja­bi ac­teur Amrin­der Gill is de hoofd­rol­spe­ler in de film. Vol­gens hem wordt het tijd dat Pun­ja­bi­films de er­ken­ning krij­gen die ze ver­die­nen. “Met Sar­vann, heb­ben we een mooie sa­men­wer­king met be­ken­de men­sen in Bol­ly­wood. Ik ge­loof dat het pu­bliek van de­ze film zal ge­nie­ten. Hij is ge­pland voor re­lea­se op 9 de­cem­ber. De Ma­ra­thi film Ven­ti­la­tor, die ook ge­pro­du­ceerd is door Pur­ple Peb­bles Pic­tu­res, werd op 4 no­vem­ber uit­ge­bracht. Ac­teur-film­ma­ker As­hu­to­sh Go­wa­ri­ker en an­de­re be­ken­de en ge­ta­len­teer­de Ma­ra­thiac­teurs en to­neel­spe­lers

heb­ben de hoofd­rol in de film. (me­dia247.co.uk / fo­to: mo­bi­le­frea­kers.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.