Bouy­gues met iets min­der om­zet naar dui­de­lijk ho­ge­re winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PA­RIJS - Bouy­gues heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een ho­ge­re net­to­winst op een licht la­ge­re om­zet ge­re­a­li­seerd. Dit maak­te de Fran­se bouw- en te­le­com­groep gis­te­ren voor­beurs be­kend. De net­to­winst steeg in de eer­ste ne­gen maan­den van 320 mil­joen naar 412 mil­joen eu­ro op een met 3 pro­cent ge­daal­de om­zet van 23.113 mil­joen eu­ro. Te­gen con­stan­te wis­sel­koer­sen daal­de de om­zet met 1 pro­cent.

Het be­drijfs­re­sul­taat steeg met 16 pro­cent van 491 mil­joen naar 570 mil­joen eu­ro. Bouy­gues schreef de ver­be­te­ring van de re­sul­ta­ten voor­al toe aan de goe­de gang van za­ken bij de te­le­com-tak. Al­ti­ce wil­de af­ge­lo­pen zo­mer de te­le­com­di­vi­sie in­lij­ven, maar die deal ging uit­ein­de­lijk niet door. In het der­de kwar­taal kwa­men er hier 277.000 mo­bie­le klan­ten bij, in de eer­ste ne­gen maan­den in to­taal zelfs 770.000. Daar­mee steeg het to­taal naar 12,7 mil­joen. Het Fran­se be­drijf, waar­van de ge­lijk­na­mi­ge op­rich­ters­fa­mi­lie en de werk­ne­mers de groot­ste aan­deel­hou­ders zijn, her­haal­de de eer­der af­ge­ge­ven out­look voor 2016, met een voor­zie­ne toe­na­me van de winst­ge­vend­heid.

Het aan­deel Bouy­gues sloot dins­dag in Pa­rijs 0,1 pro­cent ho­ger op 30,16 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: tou­te­s­lespan­nes.fr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.