Gel­lak

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Gel­lak is geen ge­wo­ne na­gel­lak. Gel­lak droogt on­der een UVlamp. Het wordt aan­ge­bracht in een paar dun­ne laag­jes en dan steeds in en­ke­le mi­nu­ten on­der de lamp uit­ge­hard. Je hebt zo geen wacht­tijd tot­dat de na­gel­lak ein­de­lijk droog is. Gel­lak kun je aan la­ten bren­gen door een na­gels­ty­lis­te. Zij werkt vaak met duur­de­re pro­duc­ten en heeft veel er­va­ring, wat een lang­du­rig mooi re­sul­taat op­le­vert. Je kunt het ech­ter ook ge­mak­ke­lijk zelf gel­lak aan­bren­gen en ver­wij­de­ren.

Voor­de­len van gel­lak:

Niet scha­de­lijk voor de na­tuur­lij­ke na­gels

Goed­ko­per en na­tuur­lij­ker dan kunst­na­gels

Snel aan te bren­gen

Geeft ex­tra ver­ste­vi­ging aan de na­gels

Ide­aal voor de na­gel­bij­ter bij ge­bruik op de vin­ger­na­gels Di­rect droog door het ge­bruik van de UV lamp Glan­zen­de en kras­vrije na­gels als nooit te­vo­ren

Een paar we­ken geen om­kij­ken naar je na­gels

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.