Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1997 - In Luxor, Egyp­te wor­den bij de Tem­pel van Hats­jepsut (Deir el Ba­ha­ri) 63 men­sen (waar­on­der 58 toe­ris­ten) ver­moord tij­dens een aan­slag door mos­lim­mi­li­tan­ten.

2006 - Een nieuw we­reld­re­cord bij Do­mi­no Day in Leeu­war­den: 4.079.381 steen­tjes zijn om­ge­val­len.

Po­li­tiek

1558 - Eli­za­beth I van En­ge­land be­stijgt de troon.

2000 - In Pe­ru wordt pre­si­dent Al­ber­to Fu­ji­mo­ri af­ge­zet.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1970 - Dou­g­las En­gel­bart ver­krijgt oc­trooi op de muis.

2010 - Op het CERN in Genè­ve slaagt men er voor het eerst in ato­men van an­ti­ma­te­rie vast te hou­den zo­dat er niet di­rect an­ni­hi­la­tie plaats­vindt.

Ge­bo­ren

Roué Ver­veer (Paramaribo, 17 no­vem­ber 1972) is een Ne­der­lands-Su­ri­naams ca­ba­re­tier, pre­sen­ta­tor en ac­teur. Ver­veer is van­af 1999 lid van het co­me­dy­ge­zel­schap Co­me­dy­train. Sinds 2002 heeft hij ei­gen the­a­ter­shows. In 2014 speel­de Ver­veer sa­men met on­der an­de­re Jör­gen Ray­mann een bij­rol in de fa­mi­lie­film Hek­sen be­staan niet. Roué is ge­trouwd met Fa­rah Se­w­go­bind. Ze heb­ben 2 zo­nen. (fo­to: wa­ter­kant.net)

Roué Ver­veer

Di­a­ne Ne­al

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.