“Stem­men zei­den me ba­by mee te ne­men”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De der­tien­ja­ri­ge Xa­viera C, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van ad­vo­caat Shefa­ni Amirkhan, hoor­de stem­men om de ba­by mee te ne­men. “Stem­men zei­den me de ba­by mee te ne­men.” Ze ver­klaart dat zij het zoon­tje van een vrien­din van haar op maan­dag in Ephraims­ze­gen heeft mee­ge­no­men, maar ze had geen kwa­de be­doe­lin­gen. Ze houdt van kin­de­ren in het bij­zon­der van ba­by’s.

Het meis­je nam Ro­wen­cio Ako­be, die twee maan­den oud is, mee. Vol­gens haar ging zij thuis bij haar vrien­din om kle­ren voor haar te vou­wen. De vrien­din ging op ge­ge­ven mo­ment naar de win­kel. De jeug­di­ge nam toen het kind dat in zijn bed­je lag, mee met zijn pap­fles. Ze ver­telt dat zij in een bus naar de Nood­markt is ge­gaan. Toen het kind huil­de, kocht een man melk voor haar waar­door ze de ba­by kon voe­den. Daar­na kocht een an­de­re man een pak­je lui­ers voor het kind, zo­dat zij het jon­ge­tje kon ver­scho­nen.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.