‘Klei­ne Ram­bo’ op­ge­slo­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De 27-ja­ri­ge Ste­ve E is woens­dag om­streeks 22.15 uur door de po­li­tie van Nieu­we Ha­ven aan­ge­hou­den, na­dat hij zich had aan­ge­meld met een schot­wond aan zijn lin­ker­knie en een aan flar­den ge­re­den au­to, die niet van hem bleek te zijn.

Ste­ve ver­tel­de de wets­die­na­ren dat hij de au­to van een ge­zin af­han­dig had ge­maakt on­der be­drei­ging van twee dol­ken, na­dat hij kort daar­voor was be­scho­ten door drie En­gels­spre­ken­de man­nen. De po­li­tie­voor­lich­tings­dienst zegt in een pers­be­richt dat Ste­ve in zijn re­laas aan­gaf, dat de drie man­nen hem plot­se­ling had­den aan­ge­val­len waar­bij zij hem in het En­gels vroe­gen of hij hen nog ken­de. Voor­dat hij kon re­a­ge­ren, is hij door een­tje met een vuist­vuur­wa­pen be­scho­ten. “Het slacht­of­fer ver­klaart dat de man­nen naar een ge­reed­staand voer­tuig zijn ge­rend. Hij haal­de twee dolk­mes­sen die hij bij zich had te­voor­schijn en stak twee ban­den van het voer­tuig lek. On­danks de­ze han­de­ling, kon­den de voor hem on­be­ken­de man­nen weg­rij­den.”

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.