Dron­ken be­stuur­der had vier­maal meer al­co­hol op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO Au­to­be­stuur­der KR (48) heeft weer on­der in­vloed van al­co­hol ge­re­den. Hij reed woens­dag op de weg in het dis­trict Sa­ram­ac­ca en werd be­trapt door de po­li­tie. De wets­die­na­ren heb­ben hem toen on­der­wor­pen aan een blaas­test, waar­uit bleek dat hij vier­maal de toe­ge­sta­ne hoe­veel­heid al­co­hol op­had. Na te zijn ont­nuch­terd, is hij voor­ge­leid. Ook kwam naar vo­ren dat zijn rij­be­wijs eer­der al was in­ge­vor­derd voor het­zelf­de ty­pe over­tre­ding. De rech­ter had hem zijn rij­be­voegd­heid reeds ont­zegd, maar de man heeft weer dron­ken ach­ter het stuur plaats­ge­no­men. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan van Sa­ram­ac­ca zegt dat er een dos­sier van dit ge­val is op­ge­maakt om te wor­den op­ge­stuurd naar het Par­ket.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.