Acht jaar ge­ëist voor ver­krach­ting en be­ro­ving sta­gi­ai­re

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Open­baar Mi­nis­te­rie

Het heeft gis­te­ren acht jaar cel­straf geeist te­gen Dwight S die ver­dacht wordt van be­ro­ving en ver­krach­ting van een sta­gi­ai­re in haar wo­ning in Pa­ra­ma­ri­bo. De of­fi­cier van jus­ti­tie kwam tot het be­wijs on­danks het feit dat de man ont­kend schul­dig te zijn. Er is dna-ma­te­ri­aal van Dwight S ge­von­den op het in­leg­kruis­je van het slacht­of­fer. Er is wang­slijm­vlies bij de ver­dach­te af­ge­no­men en ver­ge­le­ken met het ma­te­ri­aal op het in­leg­kruis­je welk dna­test po­si­tief is. Bo­ven­dien her­ken­de de sta­gi­ai­re hem op een fo­to in een oog­op­slag dat hij de daad heeft ge­pleegd. Dwight S ont­kent dat hij twee ta­blets, een mo­bie­le te­le­foon, een lap­top en geld van de vrouw heeft ge­sto­len on­der be­drei­ging van een vuist­vuur­wa­pen. Hij zou haar daar­na heb­ben ver­kracht. Het slacht­of­fer heeft bij de po­li­tie ver­klaard dat zij een on­be­ken­de man voor haar poort op­merk­te. De man vroeg haar naar een glas koud wa­ter. Ze ging wa­ter voor hem ha­len, maar merk­te dat hij in­tus­sen op het erf was. De ver­dach­te dronk het wa­ter en vroeg naar meer wa­ter wat zij ook is gaan ha­len. Hij was in­tus­sen in de woon­ka­mer. Hij be­dreig­de haar met een vuist­vuur­wa­pen en vroeg haar naar geld. Ze moest haar ta­blets in een zak zet­ten voor hem. Van de man moest zij zich uit­kle­den en hij heeft haar daar­na ver­kracht. Na­dat hij klaar was met de sek­su­e­le han­de­lin­gen, moest zij haar ge­zicht be­dek­ken. Hij haal­de de ka­mer over­hoop en nam haar spul­len mee. Uit het rap­port van de psy­chi­a­ter blijkt dat het straf­ba­re feit hem vol­le­dig mag wor­den toe­ge­re­kend. Op 1 de­cem­ber houdt raads­man Ha­rold Belfor zijn plei­dooi.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.