Be­jaar­de be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een 78-ja­ri­ge man is gis­te­ren aan de Pau­lus Pot­ter­straat in Pa­ra­ma­ri­bo be­roofd. Twee cri­mi­ne­len maak­ten de tas van het slacht­of­fer in­hou­den­de per­soon­lij­ke spul­len, een on­be­kend geld­be­drag en een ring buit. Een van de ro­vers was ge­wa­pend met een vuist­vuur­wa­pen waar­mee hij de be­jaar­de be­dreig­de om zijn tas af te staan. Na de roof stap­te hij in een grij­ze wa­gen die be­stuurd werd door een an­der. Ze zijn weg­ge­re­den in de rich­ting van de Jan Steen­straat. De se­ni­o­ren­bur­ger heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van de­ze be­ro­ving. De po­li­tie ging ter plek­ke voor on­der­zoek. De da­ders wor­den nog op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.