Lijk Chris­ti­a­no vrij­ge­ge­ven

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Het stof­fe­lij­ke over­schot van de 7-ja­ri­ge Chris­ti­a­no Ram­dayal van Apoe­ra, is gis­te­ren vrij­ge­ge­ven na­dat er ob­duc­tie is ver­richt. De­ze heeft uit­ge­we­zen dat hij door ver­drin­king om het le­ven is ge­ko­men. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat zij al­les wil­den uit­slui­ten en daar­om heeft Open­baar Mi­nis­te­rie be­slo­ten om het li­chaam in be­slag te ne­men en ob­duc­tie te ge­las­ten. Na de ob­duc­tie gis­te­ren is het lijk vrij­ge­ge­ven aan de na­be­staan­den voor de ter­aar­de­be­stel­ling. Ram­dayal is zon­dag ver­dron­ken in de Co­ran­tijn­ri­vier. Hij was met een oom gaan zwem­men. Hij was leer­ling van OS Apoe­ra en zat in de twee­de klas. Het is nog niet be­kend wan­neer hij wordt be­gra­ven.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.