In­val­len bij No Sur­ren­der Em­men

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

EM­MEN - De po­li­tie heeft gis­ter­mid­dag twee in­val­len ge­daan in wo­nin­gen van le­den van de mo­tor­club No Sur­ren­der in Kla­zien­a­veen en Em­men. Het gaat om be­stuurs­le­den van de club.

Dat heeft de po­li­tie Noor­dNe­der­land be­ves­tigd. De twee le­den bij wie de in­val­len zijn ge­daan zijn de se­cre­ta­ris en de pen­ning­mees­ter van de club. Het door­zoe­ken van de wo­nin­gen zal naar ver­wach­ting de he­le dag du­ren. No Sur­ren­der heeft zes chap­ters in het Noor­den. De be­lang­rijk­ste af­de­lin­gen is de chap­ter in Em­men. Die wordt ge­leid door Henk Kui­pers, die ook lan­de­lijk aan de touw­tjes trekt. Vo­ri­ge maand deed de po­li­tie een in­val in een pand van Kui­pers in Kla­zien­a­veen. De­ze week ar­res­teer­de de re­cher­che een lid van de club uit Uit­hui­zer­mee­den. Hij wordt ver­dacht van de ont­voe­ring en mis­han­de­ling van een ex­lid. De man werd vo­ri­ge week in zijn on­der­broek ach­ter­ge­la­ten in een bos. Hij zou door meer­de­re le­den van de club zijn mis­han­deld. De man heeft aan­gif­te ge­daan. Ook in Bra­bant zijn de­ze week le­den van No Sur­ren­der ge­pakt voor het af­tui­gen van een ex­lid. Een van de man­nen is nog voort­vluch­tig. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.