Wan­ge­drag fans kost PSV dui­zen­den eu­ro’s

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV heeft de straf die het van de KNVB kreeg na wan­ge­drag van de ei­gen fans ge­ac­cep­teerd. De voet­bal­bond gaf de hui­di­ge lands­kam­pi­oen een boe­te van 7500 eu­ro voor spreek­ko­ren van de sup­por­ters aan het adres van scheids­rech­ter Dan­ny Mak­ke­lie. De leids­man kreeg de spreek­ko­ren over zich heen tij­dens het du­el Ex­cel­si­or - PSV. Vol­gens de aan­kla­ger be­taald voet­bal heeft PSV “te wei­nig ge­daan om de aan­stich­ters van de spreek­ko­ren te iden­ti­fi­ce­ren.” Al­ge­meen di­rec­teur Toon Ger­brands heeft op de web­si­te van PSV al ge­re­a­geerd op de straf.

“In dat vak zon­gen heel veel men­sen, he­laas. Ie­der­een op he­ter­daad be­trap­pen en iden­ti­fi­ce­ren is on­doen­lijk. Wij heb­ben daar­om hen al­le­maal la­ten we­ten dat we dit niet nog­maals to­le­re­ren, dat het niet past bin­nen de kern­waar­den van PSV.” “We ac­cep­te­ren de sanc­tie van de KNVB. Naast het ‘nor­men en waar­den’-ver­haal kost het nu ook nog geld. Ik re­ken er­op dat on­ze fans, die door­gaans voor een ge­wel­di­ge steun zor­gen, be­sef­fen dat dit niet de be­doe­ling kan zijn”, be­sluit Ger­brands.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.