Cou­t­in­ho is on­houd­baar voor Li­ver­pool

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mark La­wren­son, oud-spe­ler van Li­ver­pool, denkt dat het on­mo­ge­lijk is voor zijn ou­de club om Phi­lip­pe Cou­t­in­ho te be­hou­den als Bar­cel­o­na zich op An­field meldt. De oud-in­ter­na­ti­o­nal van Ier­land denkt dat the Reds zich maar be­ter kun­nen voor­be­rei­den op een ver­trek van de Bra­zi­li­aan.

Cou­t­in­ho wordt steeds va­ker in ver­band ge­bracht met een ver­hui­zing naar Camp Nou. “Bar­cel­o­na, Re­al Ma­drid, At­lé­ti­co Ma­drid, Pa­ris Saint-Ger­main en Bay­ern Mün­chen zijn de clubs die door­gaans suc­ces­vol zijn in Eu­ro­pa. Je kunt je bes­te spe­lers niet be­hou­den als een van de­ze clubs op de stoep staat”, zegt La­wren­son in de En­gel­se me­dia.

La­wren­son ad­vi­seert Li­ver­pool een op­vol­ger te zoe­ken voor het ge­val Cou­t­in­ho daad­wer­ke­lijk ver­trekt. “Bui­ten een club als Man­ches­ter Ci­ty, is er geen an­de­re club die de gro­te clubs kan stop­pen. Je moet je er daar­om op voor­be­rei­den. Je moet voor­ko­men dat je in een si­tu­a­tie komt waar Cou­t­in­ho ver­trekt en dan denkt: wat nu? Je moet een plan klaar heb­ben.” (VZ)

Memphis De­pay mag van Jo­sé Mour­in­ho naar een con­cur­rent ver­trek­ken. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.