Mour­in­ho dwars­boomt trans­fer­plan­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man zei on­langs dat hij Memphis De­pay er graag bij wil heb­ben bij Ever­ton, maar de ma­na­ger lijkt niet op de aan­val­ler te hoe­ven re­ke­nen. De Dai­ly Mir­ror meldt dat Jo­sé Mour­in­ho de 22-ja­ri­ge De­pay niet aan een Pre­mier Le­a­gue ri­val wil ver­hu­ren en dat hij hem dus lie­ver in het bui­ten­land stalt.

De tab­loid maakt mel­ding van de in­te­res­se van Fe­ner­bah­çe en Ga­la­ta­sa­ray en naast die clubs zou­den ook AC Mi­lan, AS Ro­ma, Ju­ven­tus, Na­po­li en Olym­pi­que Mar­seil­le de si­tu­a­tie van de 27-vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van het Ne­der­lands elf­tal scherp in de ga­ten hou­den.

“Ik weet het niet”, zei De­pay na het du­el met Luxem­burg over de in­te­res­se van Ever­ton. “We zul­len het moe­ten zien. Ik heb er niets over ge­hoord en ik fo­cus me op Man Uni­ted. Ik moet ge­woon mijn stin­ken­de best doen, hard trai­nen en dan hoop ik meer mi­nu­ten te ma­ken. Ik kan er ver­der niet veel over zeg­gen. Uni­ted is het be­lang­rijk­ste. Dat is het.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.