Ha­mil­ton houdt ge­loof in we­reld­ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Le­wis Ha­mil­ton blijft er­in ge­lo­ven dat hij vol­gen­de week zon­dag als­nog de we­reld­ti­tel kan pak­ken in de For­mu­le 1. De Brit van Mer­ce­des staat voor­af­gaand aan de laat­ste Grand Prix van Abu Dha­bi twee­de ach­ter WK-lei­der Ni­co Ros­berg.

Ros­berg had af­ge­lo­pen zon­dag al we­reld­kam­pi­oen kun­nen wor­den, maar zijn Mer­ce­des-team­ge­noot Ha­mil­ton won met over­macht de re­gen­ra­ce in Bra­zi­lië. Het ver­schil tus­sen bei­de cou­reurs is twaalf pun­ten. “Ik ben blij dat ik Ni­co ver­sloeg met de­zelf­de au­to ter­wijl hij op zijn li­miet rijdt. Hij kon me zon­dag niet bij­hou­den”, zegt Ha­mil­ton in ge­sprek met Au­to­sport.com. “Het is mooi dat we in ie­der ge­val als team his­to­rie blij­ven schrij­ven.” Ha­mil­ton be­seft dat de kans dat hij in Abu Dha­bi als­nog zijn der­de we­reld­ti­tel op rij pakt in de ko­nings­klas­se van de au­to­sport mi­ni­maal is. Vol­gens de 31-ja­ri­ge Brit is zijn team­ge­noot Ros­berg, die so­wie­so ge­noeg heeft aan een der­de plaats, goed be­zig. “Ni­co doet wat hij moet doen. Hij heeft in ie­de­re ra­ce de eind­streep ge­haald en geen pro­ble­men ge­had waar ik dat wel had. Ik zit in een moei­lij­ke po­si­tie voor de laat­ste ra­ce. Als ik zo rijd als in Bra­zi­lië kan ik als­nog met le­ge han­den staan. Maar ik geef niet op, want je weer maar nooit.” Ros­berg weet nog niet pre­cies wel­ke tac­tiek hij wil ge­brui­ken tij­dens de ra­ce in Abu Dha­bi. De Duit­ser, net als Ha­mil­ton 31 jaar oud, kan zijn eerste we­reld­ti­tel pak­ken. “Ik weet niet wat mijn tac­tiek word. Ik moet daar nog eens goed over na­den­ken. Ik kom er vol­gen­de week don­der­dag op te­rug als we in Abu Dha­bi zijn”, zegt hij. “Het wordt hoe dan ook een moei­lij­ke ra­ce. In de For­mu­le 1 gaat niets van­zelf.” De Grand Prix van Abu Dha­bi wordt vol­gen­de week zon­dag om 14.00 uur ver­re­den.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.