Steun voor Rooney

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jür­gen Klopp neemt het op voor Way­ne Rooney. De En­gel­se ster­aan­val­ler werd af­ge­lo­pen week­end in ver­le­gen­heid ge­bracht door fo­to’s waar­op hij in be­schon­ken staat is af­ge­beeld. De ma­na­ger van Li­ver­pool vindt de he­le si­tu­a­tie rond­om Rooney over­dre­ven. “Kijk naar de le­gen­des die het En­gel­se voet­bal heeft voort­ge­bracht. Ze dron­ken al­le­maal als gek­ken en wa­ren al­le­maal ket­ting­ro­kers. Af­ge­zet te­gen hen is de hui­di­ge ge­ne­ra­tie En­gel­se voet­bal­lers de meest keu­ri­ge die ooit is voort­ge­bracht”, ver­telt Klopp aan de En­gel­se me­dia.

Vol­gens de Duit­ser was Rooney ‘op het ver­keer­de mo­ment op de ver­keer­de plaats’. Als voor­beeld neemt hij de na­ti­o­na­le ploeg van zijn va­der­land. Vo­ri­ge week moesten de Duit­sers het in het ka­der van de WK­kwa­li­fi­ca­tie op­ne­men te­gen San Ma­ri­no. In de voor­be­rei­ding werd de ploeg ge­fo­to­gra­feerd in een res­tau­rant. “Ze wa­ren in een res­tau­rant in Ro­me en geen van de spe­lers had een glas al­co­hol in de hand. Maar denk je nou echt dat ze niet zou­den drin­ken als ze dat niet wil­len?” Klopp meent dat de Duit­sers hier­in wat slim­mer han­del­den. “Als voet­bal­ler leef je on­der een ver­groot­glas en zo moet je ook han­de­len.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.