Cris­ti­a­no Ro­nal­do be­scha­digt Ja­mes

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Faus­ti­no Aspril­la er­gert zich aan het ge­drag van Ja­mes Ro­drí­gu­ez. De Co­lom­bi­aan­se oud-spits denkt dat de mid­den­vel­der van Re­al Ma­drid zich op een ne­ga­tie­ve ma­nier laat be­ïn­vloe­den door ploeg­ge­noot Cris­ti­a­no Ro­nal­do. Aspril­la con­sta­teer­de de laat­ste we­ken en­ke­le na­re trek­jes bij zijn land­ge­noot tij­dens wed­strij­den die hij speel­de in de Co­lom­bi­aan­se na­ti­o­na­le ploeg. “Hij maakt ru­zie met me­de­spe­lers, er­gert zich heel veel en re­a­geert raar als hij de bal niet krijgt. Wat ik van Ja­mes zie, is dat zijn vriend­schap met Cris­ti­a­no Ro­nal­do hem be­scha­digd. Die ra­re trek­jes van hem zie je ook bij Ro­nal­do, die dat de he­le week doet”, ver­telt Aspril­la aan AS.

“Ja­mes moet snel zijn hou­ding ver­an­de­ren. Bij Co­lom­bia is hij de gro­te ster en om­dat Co­lom­bia uit veel jon­ge spe­lers be­staat, kij­ken ze al­le­maal naar hem op. Nie­mand durft hem op zijn plek te zet­ten met die ra­re ma­nier­tjes van hem”, be­sluit hij. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.