Mo­ra­ta za­delt Re­al Ma­drid met pro­bleem

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ál­va­ro Mo­ra­ta is voor­lo­pig niet in­zet­baar voor Re­al Ma­drid. In de oe­fen­wed­strijd te­gen En­ge­land (2-2) van dins­dag blijkt nu dat de Spaan­se spits een ham­string­bles­su­re heeft op­ge­lo­pen. Daar­door mist hij so­wie­so het com­pe­ti­tie­du­el met At­lé­ti­co Ma­drid van za­ter­dag. De kans be­staat dat ook Ka­rim Ben­ze­ma dan niet in ac­tie kan ko­men.

Op de club­si­te meldt Re­al Ma­drid nu dat de 24-ja­ri­ge aan­val­ler een ham­string­bles­su­re heeft op­ge­lo­pen in het oe­fen­du­el met En­ge­land en waar­schijn­lijk een maand niet in ac­tie kan ko­men. Ver­moe­de­lijk mist hij daar­door ook El Clá­si­co te­gen Bar­cel­o­na, die op 3 de­cem­ber op het pro­gram­ma staat. Ben­ze­ma kampt ook met ham­string­klach­ten en het is nog maar de vraag of de Frans­man za­ter­dag in­zet­baar is tij­dens de der­by te­gen At­lé­ti­co. Moch­ten bei­de spe­lers niet aan de af­trap kun­nen ver­schij­nen, dan zou de 23-ja­ri­ge Ma­ri­a­no Díaz een op­tie in de spits kun­nen zijn. In het du­el met At­lé­ti­co Ma­drid kan Re­al so­wie­so niet be­schik­ken over To­ni Kroos. De mid­den­vel­der brak in het du­el met Le­ga­nés van 6 no­vem­ber zijn mid­den­voets­been­tje. Voor de po­si­tie van ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der mist trai­ner Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne ook al Ca­se­mi­ro van­we­ge een kuit­bles­su­re. Het her­stel van de Bra­zi­li­aan zit ech­ter wel in de af­ron­den­de fa­se, waar­door Zi­da­ne mo­ge­lijk een be­roep op hem kan doen te­gen At­lé­ti­co. Ook Lu­ka Mo­d­ric is her­steld van zijn knie­bles­su­re. Ser­gio Ra­mos her­vat­te eer­der de­ze week ook de groeps­trai­ning. De der­tig­ja­ri­ge aan­voer­der van Re­al was ruim een maand uit de rou­la­tie van­we­ge een knie­bles­su­re en lijkt za­ter­dag in­zet­baar. Ook Pe­pe keer­de te­rug op het trai­nings­veld na een dij­been­bles­su­re.

(VI)

Ál­va­ro Mo­ra­ta is voor­lo­pig niet in­zet­baar voor Re­al Ma­drid. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.