Rod­gers be­ves­tigt ‘ramp-re­la­tie’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bren­dan Rod­gers heeft be­ves­ti­gend ge­re­a­geerd op de uit­spraak van Ma­rio Ba­lo­tel­li dat hun on­der­lin­ge re­la­tie ‘een ramp’ was. Rod­gers had Ba­lo­tel­li een tijd­je on­der zijn hoe­de als ma­na­ger van Li­ver­pool. “Ma­rio en ik kon­den in­der­daad niet goed met el­kaar wer­ken. We koch­ten Ma­rio erg laat in de trans­fer­pe­ri­o­de (in de zo­mer van 2014, red.) en het was een gok van ons. He­laas pak­te de gok niet goed uit, want ik kon maar niet in con­tact ko­men met hem”, ver­telt Rod­gers aan Talk­sport. “Als je met hem al­leen bent, is hij een pri­ma go­zer, een leu­ke jon­gen. Maar op het veld kon hij het enor­me ta­lent wat hij heeft, maar niet la­ten zien.”

Ba­lo­tel­li speelt te­gen­woor­dig bij het Fran­se Ni­ce en met ze­ven doel­pun­ten in ne­gen wed­strij­den doet de Ita­li­aan het goed. “Het is mis­schien wel zijn laat­ste kans om zijn car­ri­è­re te red­den”, denkt de hui­di­ge ma­na­ger van Cel­tic. “Ik hoop dat het hem gaat luk­ken.” (VZ)

Luis Suárez heeft weer eens voor op­hef ge­zorgd. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.