Nieu­we op­hef rond Suárez

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Luis Suárez heeft weer eens voor op­hef ge­zorgd. Na de ver­lo­ren in­ter­land te­gen Chi­li (3-1) leek de Urugu­ayaan dins­dag­avond zijn mid­del­vin­ger op te ste­ken rich­ting de fans van de Chi­le­nen. Vol­gens de me­dia in Urugu­ay tel­de de spits van Bar­cel­o­na ‘slechts’ het aan­tal keer dat zijn land de Copa Amé­ri­ca won.

Na de met 3-1 ver­lo­ren WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd in Chi­li, stap­te Suárez wel­licht iet­wat te­leur­ge­steld van het veld in de Chi­l­een­se hoofd­stad San­tia­go. Op een fo­to die na de wed­strijd op­dook, is te zien hoe hij zijn mid­del­vin­ger op­steekt rich­ting de sup­por­ters van het thuis­land. La­rie­koek dus, vol­gens de me­dia in Urugu­ay. De 29-ja­ri­ge oud-spe­ler van on­der meer FC Gro­nin­gen en Ajax wil­de de vijf­tien eind­ze­ges van Urugu­ay in de Copa Amé­ri­ca uit­beel­den. In Chi­li wordt ver­zocht om een schor­sing van Suárez. Toen in no­vem­ber vo­rig jaar Chi­l­een Edu­ar­do Var­gas in een in­ter­land te­gen Urugu­ay na­me­lijk zijn mid­del­vin­ger op­stak rich­ting de fans van de te­gen­stan­der, kreeg hij een schor­sing van twee wed­strij­den.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.