Steun voor ‘meest ge­ha­te club van Duits­land’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - RB Leip­zig is voor­als­nog de gro­te uit­da­ger van Bay­ern Mün­chen in de strijd om de Bun­de­s­li­ga-ti­tel. De ge­pro­mo­veer­de Oos­tDuit­sers staan sa­men met der Re­kord­meis­ter aan kop in de Duits­land met 24 pun­ten. De knap­pe pres­ta­ties van Leip­zig wor­den on­der meer mo­ge­lijk ge­maakt door het geld van Red Bull, dat de club in be­zit heeft. Het maakt van RB Leip­zig de meest ge­ha­te club van Duits­land. Frank van den Wall Ba­ke vindt dat de club hier­mee te kort wordt ge­daan. “De voet­bal­we­reld moet ont­zet­tend blij zijn met de­ze club. Het is heel goed dat er in de Bun­de­s­li­ga een club bij­komt die zich kan men­gen in de ti­tel­strijd. Wat RB Leip­zig pres­teert, is een sprook­je”, ver­telt hij aan Me­tro. Vol­gens Van den Wall Ba­ke ver­dient Red Bull­ei­ge­naar Die­trich Ma­te­schitz meer res­pect voor zijn aan­pak. “Voet­bal­lief­heb­bers zou­den res­pect moe­ten heb­ben voor zijn lan­ge­ter­mijn­vi­sie. RB Leip­zig werkt to­taal an­ders dan clubs als Man­ches­ter Ci­ty of Pa­ris Saint-Ger­main.” Bay­ern-voor­zit­ter Karl-Heinz Rum­me­nig­ge vindt ove­ri­gens Borus­sia Dort­mund nog al­tijd de groot­ste con­cur­rent van zijn club. “Als je kijkt naar de se­lec­tie en hoe groot die club is, kun je niet an­ders con­clu­de­ren dan dat Borus­sia on­ze groot­ste uit­da­ger is”, ver­telt hij aan TZ.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.