Man Uni­ted en Man Ci­ty gaan voor veel­be­spro­ken ver­de­di­ger

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted hoopt zich in ja­nu­a­ri of in de zo­mer te ver­ster­ken met een rechts­back. Jo­sé Mour­in­ho stelt van­we­ge de bles­su­re bij An­to­nio Va­len­cia Ash­ley Young op, maar de En­gels­man is van na­tu­re een aan­val­ler en Mat­teo Dar­mi­an heeft de Por­tu­gees nog niet kun­nen over­tui­gen.In­fosport+ meldt nu dat er tij­dens de vriend­schap­pe­lij­ke ont­moe­ting tus­sen Ivoor­kust en Frank­rijk (0-0) een scout van Uni­ted op de tri­bu­ne heeft ge­ze­ten in het Sta­de Felix Bol­laert te Lens. De ta­lents­peur­der zou de ver­rich­tin­gen van de 23-ja­ri­ge Ser­ge Au­rier van Pa­ris SaintGer­main in de ga­ten heb­ben ge­hou­den; de back deed ne­gen­tig mi­nu­ten mee. Au­rier heeft ech­ter meer­de­re ij­zers in het vuur, want vol­gens Ca­nal+ heeft Man­cehster Ci­ty even­eens be­lang­stel­ling en eer­der werd de 34-vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal al in ver­band ge­bracht met Bar­cel­o­na, Na­po­li en At­lé­ti­co Ma­drid. Au­rier heeft nog een con­tract tot me­dio 2019. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.