Li­ver­pool-ster ont­dekt via Foot­ball Ma­na­ger

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - TSG Hof­fen­heim nam vijf jaar ge­le­den een flin­ke gok door Ro­ber­to Fir­mi­no voor vier mil­joen eu­ro over te ne­men van het Bra­zi­li­aan­se Tom­ben­se. De aan­val­ler werd na­tuur­lijk uit­voe­rig be­ke­ken door de Duit­sers, maar scout Lutz Pfan­nen­stiel ont­dek­te de Bra­zi­li­aan in eerste in­stan­tie op een bij­zon­de­re ma­nier. Hij kwam Fir­mi­no te­gen in het po­pu­lai­re voet­balsi­mu­la­tie­spel Foot­bal Ma­na­ger. Pfan­nen­stiel was te gast bij talk­sport en kreeg daar de vraag: “Je ver­telt dus dat jij en een col­le­ga hem in Foot­ball Ma­na­ger von­den, daar­na al­le pa­pie­ren op or­de maak­ten en hem ui­t­ein­de­lijk voor vier mil­joen naar Hof­fen­heim haal­den?” Zijn ant­woord was ver­vol­gens: “Ja, on­ge­veer vier mil­joen eu­ro. Als je ie­mand uit de twee­de klas­se in Bra­zi­lië van ze­ven­tien of acht­tien jaar op­haalt den­ken men­sen met­een dat hij al­les gaat spe­len.” “Dus men­sen zeg­gen dan dat je zo­veel geld hebt neer­ge­legd voor ie­mand die nog niet door­ge­bro­ken is. Ui­t­ein­de­lijk ver­koch­ten we hem voor 42 mil­joen, plus bo­nus­sen, dus ik denk dat we het ui­t­ein­de­lijk goed ge­daan heb­ben. Ik denk dat het goed ge­scout is, ze­ker”, sluit Pfan­nen­stiel af.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.