IOC-lid Hic­key mag Bra­zi­lië drie maan­den na Spe­len ver­la­ten

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCH - IOC-lid Pa­trick Hic­key heeft van een Bra­zi­li­aan­se recht­bank toe­stem­ming ge­kre­gen om het land te­gen een borg­som van on­ge­veer 410.000 eu­ro te ver­la­ten. De 71-ja­ri­ge Ier zit al drie maan­den vast in Zuid-Ame­ri­ka. Hij werd tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro ge­ar­res­teerd op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij il­le­ga­le han­del in tic­kets. Eind au­gus­tus werd Hic­key voor­lo­pig vrij­ge­la­ten, maar zijn pas­poort kreeg hij toen nog niet te­rug. Hij heeft het do­cu­ment in­mid­dels wel ont­van­gen. Hic­key mag Bra­zi­lië om me­di­sche re­de­nen ver­la­ten. De voor­zit­ter van het Ier­se olympisch co­mi­té (OCI) kampt al eni­ge tijd met hart­klach­ten. De oud-ju­do­ka is sinds 1989 voor­zit­ter van het OCI en IOC-lid sinds 2005. Tot en met de Spe­len in Rio maak­te hij deel uit van het in­vloed­rij­ke uit­voe­rend co­mi­té van het IOC.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.