Wen­ger vreest Man­ches­ter Uni­ted-aan­val­ler

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al neemt het za­ter­dag op Old Traf­ford op te­gen Man­ches­ter Uni­ted en voor Ar­sè­ne Wen­ger be­te­kent dat een weer­zien met zijn ou­de ri­vaal Jo­sé Mour­in­ho. Hoe­wel the Red De­vils door een schor­sing niet kun­nen be­schik­ken over Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, hoeft dat vol­gens de Frans­man niet met­een een na­deel te zijn. The Gun­ners had­den het vo­rig jaar ook erg moei­lijk met Mar­cus Rash­ford. “De jon­gen die ons vo­rig sei­zoen de kop kost­te, was Rash­ford”, ver­tel­de hij op een per­spraat­je. “Ik be­keek hem toen voor die wed­strijd te­gen De­n­e­mar­ken en daar scoor­de hij. Ik dacht met­een: ‘De­ze jon­gen kan ge­vaar­lijk zijn’. Zijn be­we­gin­gen wa­ren goed en hij was erg sterk. Hij ver­ras­te ie­der­een.” Wen­ger ging ook in op zijn re­la­tie met Mou: “Ik hoef on­ze re­la­tie niet te be­schrij­ven, het is nor­maal. Hij vecht voor zijn team, en ik voor het mij­ne. Je speelt ook niet te­gen een ma­na­ger, je speelt te­gen een team. Daar gaat het om. Ik heb te­gen el­ke ma­na­ger wed­strij­den ge­won­nen en ik wil er geen strijd tus­sen twee ma­na­gers van ma­ken.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.