IS-aan­slag op Is­ra­ë­li­sche voet­bal­ploeg ver­ij­deld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - “Ze wa­ren van plan om een aan­slag te ple­gen op de Is­ra­ë­li­sche voet­bal­ploeg en hun fans rond de wed­strijd tus­sen Al­ba­nië en Is­ra­ël”, zo zegt de po­li­tie van Ko­so­vo over de 19 ver­moe­de­lij­ke IS-strij­ders die zijn op­ge­pakt. De ar­res­ta­ties van de ver­dach­ten zijn de af­ge­lo­pen 10 da­gen ver­richt. De po­li­tie laat in in­ter­na­ti­o­na­le me­dia we­ten bij de in­val­len in Ko­so­vo wa­pens, ex­plo­sie­ven, mu­ni­tie en een dro­ne in be­slag te heb­ben ge­no­men. Het WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el Al­ba­ni­ëIs­ra­ël werd op 12 no­vem­ber ge­speeld en ein­dig­de in 0-3. Oud-spe­ler Ben Sa­har van De Graaf­schap stond in de ba­sis bij de be­zoe­kers.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.