MMA-vech­ter McG­re­gor daagt bok­ser May­wea­ther uit

Times of Suriname - - SPORT -

BOKSEN - De Ier­se MMA­vech­ter Conor McG­re­gor daagt de ge­stop­te boks­kam­pi­oen Floyd May­wea­ther uit voor een boks­du­el. De in­zet is wat hem be­treft 100 mil­joen dol­lar. Voor­als­nog heeft de tij­dens zijn ac­tie­ve prof­car­ri­è­re on­ge­sla­gen Ame­ri­kaan niet ge­re­a­geerd.

McG­re­gor kroon­de zich af­ge­lo­pen week­end tot kam­pi­oen bij de licht­ge­wich­ten van de po­pu­lai­re UFC, de groot­ste or­ga­ni­sa­tie in de vecht­spor­ten on­der de noe­mer Mixed Mar­ti­al Arts. Hij was ook al de kam­pi­oen bij de ve­der­ge­wich­ten. Woens­dag her­haal­de McG­re­gor in New York nog­maals zijn op­roep aan May­wea­ther het te­gen hem op te ne­men en noem­de de bok­ser een ban­ge­rik. “Ik wil 100 mil­joen dol­lar voor een ge­vecht te­gen hem on­der de re­gels van het boksen, want hij is bang voor een puur ge­vecht, zon­der be­scher­ming.” May­wea­ther was dit voor­jaar wel in voor een con­fron­ta­tie met McG­re­gor, maar lijkt er nu niet veel zin in te heb­ben. Hij boks­te in sep­tem­ber 2015 zijn laat­ste wed­strijd. “Conor kan doen wat hij wil, maar ver­ge­lijk hem nooit met mij. Dat is res­pect­loos. Ik ben een oli­fant. Oli­fan­ten vech­ten niet met mie­ren. Oli­fan­ten zijn zo groot, ze zien mie­ren niet eens”, liet May­wea­ther dins­dag nog op­te­ke­nen. ‘Mo­ney’ won in zijn car­ri­è­re 49 par­tij­en en ver­loor er geen een. Zijn ver­dien­sten wor­den ge­schat op meer dan 800 mil­joen dol­lar. (Nus­port)

De sup­por­ters van Bar­cel­o­na hoe­ven zich geen zor­gen te ma­ken over een ver­trek van ster­spe­ler Li­o­nel Mes­si. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.