Ro­nal­do kan nu geen vijf man meer pas­se­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is vol­gens Gaiz­ka Men­die­ta niet meer de spe­ler die hij in zijn jon­ge­re ja­ren was. Vol­gens de oud-in­ter­na­ti­o­nal van Span­je is Ro­nal­do niet meer in staat om ‘vijf spe­lers te pas­se­ren en dan te sco­ren’. Dat wil vol­gens hem ech­ter niet zeg­gen dat Ro­nal­do een min­de­re voet­bal­ler is dan voor­heen.

Men­die­ta vindt dat Ro­nal­do zich op een po­si­tie­ve ma­nier heeft ont­wik­keld. “Cris­ti­a­no laat zien te be­grij­pen dat hij de bal niet meer op kan ha­len om ver­vol­gens vijf spe­lers te pas­se­ren en dan te sco­ren”, zegt de oud-spe­ler van on­der meer Va­len­cia en Bar­cel­o­na in ge­sprek met AS. “Zijn po­si­tie bin­nen de lij­nen is ver­an­derd.” Waar Ro­nal­do in zijn be­gin­ja­ren het veel­al moest heb­ben van zijn ac­ties en as­sists, is hij van­daag de dag meer te vin­den in het straf­schop­ge­bied voor het ma­ken van doel­pun­ten. “Hij is een ech­te af­ma­ker ge­wor­den”, stelt Men­die­ta. “Hij sta­tis­tie­ken zijn voor­tref­fe­lijk. De af­ge­lo­pen vier jaar maak­te hij steeds on­ge­veer vijf­tig doel­pun­ten.” Dit sei­zoen staat de tel­ler van Ro­nal­do op ze­ven doel­pun­ten in twaalf wed­strij­den in al­le com­pe­ti­ties voor Re­al. (VZ)

Cris­ti­a­no Ro­nal­do is niet meer de spe­ler die hij in zijn jon­ge­re ja­ren was. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.