Sti­bu­la komt uit te­gen Styx MN Car Cen­ter

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Sti­bu­la komt mor­gen uit te­gen Styx MN Car Cen­ter in de play-offs van de der­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Sti­bu­la werd kop­lo­per van de al­ge­me­ne ron­de, ter­wijl de te­gen­stan­der de twee­de plaats wist te be­mach­ti­gen. De win­naar uit de­ze se­rie zal zich recht­reeks plaat­sen voor de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer via een her­kan­singserie nog een kans zal krij­gen om de fi­na­le te ha­len. In de her­kan­singserie zal het team uit­ko­men te­gen de win­naar uit de se­rie Bar­ka te­gen Pen­ta­gon 3: de­ze se­rie be­gint ook mor­gen. Sti­bu­la maak­te al van­af het be­gin van de com­pe­ti­tie in­druk en plaatste zich over­tui­gend voor de play-offs. Het team won veer­tien keer, speel­de vier keer ge­lijk en ver­loor drie keer. Da­mien­do Plein werd club­top­scoor­der van de al­ge­me­ne ron­de met der­tig tref­fers en Sti­bu­la re­kent op een soort­ge­lij­ke pres­ta­tie van hem in de play-offs. Styx MN Car Cen­ter deed het ook re­de­lijk goed in de al­ge­me­ne ron­de en wist tien keer te win­nen, speel­de ze­ven keer ge­lijk en ver­loor vier keer. In de al­ge­me­ne ron­de was Gor­don Tem­pi­co met vijf­tien doel­pun­ten de meest tref­ze­ke­re spe­ler van Styx MN Car Cen­ter. In de­ze ron­de wis­ten geen van bei­de teams van el­kaar te win­nen. In de eerste ron­de ein­dig­de de wed­strijd tus­sen de­ze twee teams in een 5-5 ge­lijk­spel. In de twee­de ron­de werd het 6-6 en in de der­de ron­de werd het 3-3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.