De Vuist treft In­ter­bom

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - De Vuist treft mor­gen In­ter­bom in de play-offs van de eer­ste­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaalvoetbal. Uit de­ze se­rie zal de win­naar zich plaat­sen voor de her­kan­singserie, ter­wijl de ver­lie­zer di­rect uit de com­pe­ti­tie zal lig­gen. De win­naar komt in een best of three se­rie uit te­gen de ver­lie­zer van de se­rie num­mer een te­gen num­mer twee.

De Vuist be­mach­tig­de in de al­ge­me­ne ron­de de der­de plaats. In de­ze ron­de won De Vuist tien du­els en ver­loor zes keer. Aan­val­ler Ar­no Tjok­ro­send­jo­jo van De Vuist werd de top­scoor­der van de al­ge­me­ne ron­de met 32 doel­pun­ten. Het team hoopt dat Tjok­ro­send­jo­jo in de play­offs weer op­ti­maal kan pres­te­ren en het naar de fi­na­le kan lood­sen.

In­ter­bom moest tot de laat­ste speel­ron­de van de al­ge­me­ne ron­de strij­den om een plaats in de fi­na­le­ron­de. Pro maak­te ook een kans op de fi­na­le­ron­de, maar ui­t­ein­de­lijk wist In­ter­bom zich te plaat­sen voor de play-offs. Het team won ne­gen keer, ver­loor zes keer en speel­de een keer ge­lijk in de al­ge­me­ne ron­de. Stef Krim­bo werd de club­top­scoor­der van de al­ge­me­ne ron­de met 25 doel­pun­ten en het team leunt op Krim­bo die de doel­pun­ten moet ver­ga­ren. De Vuist won van In­ter­bom met 6-3 in de eerste ron­de en met 6-2 in de twee­de ron­de. In­ter­bom zal het niet ge­mak­ke­lijk krij­gen om De Vuist in de play-offs te ver­slaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.