Kis­met en FCB gaan voor winst in ga­me 1

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - In de play-offs van de twee­de­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond gaat zo­wel Kis­met als FCB mor­gen voor een winst in ga­me 1. In de­ze se­rie zal de ver­lie­zer di­rect uit de play-offs lig­gen, ter­wijl de win­naar zich zal plaat­sen voor de her­kan­singserie. Die zal uit­ko­men te­gen de ver­lie­zer van de se­rie num­mer een te­gen num­mer twee.

Kis­met werd num­mer drie in de al­ge­me­ne ron­de met der­tien over­win­nin­gen en acht ver­lies­par­tij­en. Het team be­gon heel stroef aan de com­pe­ti­tie, maar naar­ma­te de­ze vor­der­de, werd het be­ter. In de al­ge­me­ne ron­de werd Ja­mal Po­cor­ni de club­top­scoor­der met der­tig doel­pun­ten in acht­tien du­els. Po­cro­ni zal we­der­om voor de doel­pun­ten moe­ten zor­gen in de play-offs.

FCB werd vier­de in de al­ge­me­ne ron­de met elf over­win­nin­gen, drie re­mi­ses en ze­ven ver­lies par­tij­en. In de al­ge­me­ne ron­de was FCB gro­ten­deels af­han­ke­lijk van Ka­wiesh Bal­go­bind voor de doel­pun­ten, want hij scoor­de acht­tien keer in ne­gen­tien wed­strij­den. Het team hoopt dat Bal­go­bind weer in goe­den doen is in de play-offs. Kis­met won van FCB met 7-5 in de eerste ron­de en met 5-3 in de twee­de ron­de, maar in der­de ron­de won FCB van Kis­met met 5-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.