Ver­zoe­ning tus­sen Gu­delj en Ajax lijkt ver weg

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ne­man­ja Gu­delj meldt zich van­daag bij al­ge­meen di­rec­teur Ed­win van der Sar en trai­ner Pe­ter Bosz voor een ge­sprek over zijn toe­komst bij Ajax. De Te­le­graaf meldt dat een ver­zoe­ning ver weg lijkt. Gu­delj (25) voelt zich vol­gens het dag­blad ‘on­heus be­je­gend’ door Bosz, om­dat hij af­ge­lo­pen zo­mer zou heb­ben aan­ge­ge­ven, dat de Ser­vi­ër een ‘on­mis­ba­re scha­kel’ zou zijn in zijn team. Gu­delj zou daar­om de in­te­res­se van Spaan­se clubs heb­ben af­ge­wim­peld. Ook de op­mer­ke­lij­ke over­gang van Ha­kim Ziy­ech van FC Twen­te naar Am­ster­dam zou Gu­delj on­aan­ge­naam heb­ben ver­rast, ge­zien de ge­lui­den die eer­der klon­ken van­uit de di­rec­tie en tech­ni­sche staf van Ajax. Een ver­zoek van Gu­delj om een kans te krij­gen op een mid­den­veld met Ziy­ech zou door Bosz zijn ge­ne­geerd. De ex­spe­ler van NAC Bre­da en AZ be­sloot on­langs bij de coach aan te ge­ven het niet lan­ger te kun­nen op­bren­gen om op de bank te zit­ten. (EV)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.