Ca­va­liers kan niet zon­der LeBron Ja­mes

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Met of zon­der LeBron Ja­mes spe­len, het scheelt een slok op een bor­rel. Dat on­der­vond Cle­ve­land Ca­va­liers in de NBA-wed­strijd te­gen In­di­a­na Pa­cers. De kam­pi­oen van vo­rig sei­zoen ging in In­di­a­na met 103-93 on­der­uit.

Ja­mes, dit sei­zoen goed voor ge­mid­deld 26,9 pun­ten per wed­strijd, had een dag­je vrij ge­kre­gen om bij te ko­men van de in­ten­se wed­strijd van een dag eer­der te­gen Tor­on­to Rap­tors, die wel een over­win­ning op­le­ver­de. Te­gen Pa­cers wa­ren Ke­vin Lo­ve (27 pun­ten) en Ky­rie Ir­ving (21 pun­ten) wel­is­waar op dreef, maar su­per­ster LeBron werd no­de ge­mist. At­lan­ta Hawks boek­te zijn zes­de ze­ge op rij en staat nu aan kop in de Eas­tern Con­fe­ren­ce. Hawks ver­sloeg Mil­wau­kee Bucks met 107100.

In de Wes­tern Con­fe­ren­ce liep kop­lo­per Los An­ge­les Clip­pers te­gen de twee­de ne­der­laag van het sei­zoen aan. Thuis werd met 111-107 ver­lo­ren van Memphis Grizz­lies. Maar het groot­ste spek­ta­kel was in Ca­na­da te vin­den bij het du­el tus­sen Tor­on­to Rap­tors en Gol­den Sta­te War­ri­ors. War­ri­ors won met 127-121, dank­zij uit­blin­kers Step­hen Cur­ry (35 pun­ten) en Ke­vin Du­rant (30 pun­ten). Spe­ci­a­le aan­dacht ging ech­ter ook uit naar DeMar DeRo­zan van de thuis­ploeg, die tot 34 pun­ten kwam. Het was de ne­gen­de keer in de elf wed­strij­den van dit sei­zoen dat DeRo­zan goed was voor meer dan 30 pun­ten. De laat­ste die dat pres­teer­de, was Mi­chael Jor­dan in 1987. Het was de eerste keer dat Tor­on­to ver­loor op de jaar­lijk­se ‘Dra­ke Night’, een avond­je bas­ket­bal die ge­heel in het te­ken staat van de Ca­na­de­se rap­per Dra­ke. Het was de vier­de keer dat Dra­ke Night werd ge­hou­den.

Phi­l­a­delp­hia 76ers-Was­hing­ton Wi­zards: 109-102, Or­lan­do Ma­gic-New Or­leans Pe­li­cans: 89- 82, Bos­ton Cel­tics-Dal­las Ma­ve­ricks: 9083, New York Knicks-De­troit Pis­tons: 105-102, Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der-Hous­ton Roc­kets: 105-103, Den­ver Nug­gets-Phoe­nix Suns: 120104, Los An­ge­les Clip­persMemphis Grizz­lies: 107-111 en Sa­cra­men­to Kings-San An­to­nio Spurs: 105-110.

(NOS)

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

VOET­BAL - Het be­drijf van de Cy­pri­o­ti­sche FIFA­func­ti­o­na­ris Co­sta­k­is Kout­sok­oum­nis is woens­dag­nacht het doel­wit ge­wor­den van een bom­aan­slag. De po­li­tie ver­moedt be­trok­ken­heid

Iman Shum­pert van Cle­ve­land Ca­va­liers pro­beert twee pun­ten te ma­ken. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.