FIFA doet on­der­zoek naar ‘pop­pies’

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De we­reld­voet­bal­bond FIFA heeft een on­der­zoek in­ge­steld naar de spe­ci­a­le rouw­ban­den die En­ge­land en Schot­land af­ge­lo­pen vrij­dag droe­gen tij­dens hun on­der­lin­ge WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el op Wem­bley. Op de rouw­ban­den prijkt een ‘pop­py’ (een klap­roos), het sym­bool waar­mee Brit­se oor­logs­slacht­of­fers wor­den her­dacht. De re­gle­men­ten van de FIFA ver­bie­den een der­ge­lij­ke ui­ting, om­dat ze als een po­li­tiek sta­te­ment (kun­nen) wor­den op­ge­vat. De FIFA ver­bood daar­om in aan­loop naar de wed­strijd het dra­gen van de rouw­band, maar de En­gel­se voet­bal­bond FA gaf daar­aan geen ge­hoor. Ook de Schot­ten lap­ten het ver­bod aan hun laars en droe­gen ge­woon ‘pop­pies’ op hun rouw­band. Het con­flict zorg­de voor veel com­mo­tie in Groot-Brit­tan­nië. De Brit­se pre­mier The­re­sa May haal­de in het par­le­ment zelfs in ste­vi­ge be­woor­din­gen uit naar de We­reld­voet­bal­bond. “Laat de FIFA eerst or­de op za­ken stel­len in ei­gen huis voor ze ons ver­tel­len wat we moe­ten doen”, zei May. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.