Tien me­dail­le­win­naars Pe­king als­nog be­trapt

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCH - Bij de her­tes­ten van do­ping­mon­sters van deel­ne­mers aan de Olym­pi­sche Spe­len van 2008 in Pe­king zijn nog eens zes­tien at­le­ten te­gen de lamp ge­lo­pen, meldt het IOC. On­der hen zijn tien me­dail­le­win­naars.

Ge­wicht­hef­fers Iri­na Ne­kras­so­va (Ka­zach­s­tan, zil­ver), Ma­ria Gra­bo­ve­z­ka­ja (Ka­zach­stand, brons), Dmi­tri La­pik­ov (Rus­land, brons), Chad­ji­moe­rat Ak­ka­jev (Rus­land, brons) en Na­tal­ja Da­vido­va (Oe­kra­ï­ne, brons), wor­ste­laars As­set Mam­be­tov (Ka­zach­stand, brons), Chasan Ba­ro­jev (Rus­land, zil­ver) en Vi­ta­li Ra­hi­mov (Azer­beid­zjan, zil­ver) en de pols­stok­hoog­sprin­ger De­nis Joert­sjen­ko (Oe­kra­ï­ne, brons) ra­ken hun me­dail­le kwijt. De Griek­se hink­stap­spring­ster Chry­so­pi­gi De­vet­zi (brons) is de eni­ge me­dail­le­win­naar die niet uit Oost-Eu­ro­pa komt.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.