Aan­slag op FIFA-func­ti­o­na­ris

Times of Suriname - - SPORT -

van de gok­maf­fia. Een zelf­ge­maak­te bom ver­woest­te de ver­ze­ke­rings­bank in de Cy­pri­o­ti­sche ha­ven­stad Li­ma­sol vol­le­dig, zo meld­de on­der meer nieuws­si­te In Cy­prus gis­te­ren. Vier jaar ge­le­den was het be­drijf ook al doel­wit van een aan­slag. Kout­sok­oum­nis heeft te­gen de po­li­tie ver­teld dat de aan­slag is ge­pleegd door ‘’on­der­we­reld­fi­gu­ren die zijn be­trok­ken bij match­fixing.’’ Cy­prus be­schikt over het re­cord­aan­tal ge­ma­ni­pu­leer­de wed­strij­den. Kout­sok­oum­nis werd on­der meer door de FIFA aan­ge­steld om dit pro­bleem op te los­sen.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.