MARY J BLIGE SCHEIDDE OM GE­BREK AAN RES­PECT

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vol­gens Mary J Blige is een ge­brek aan res­pect van haar ex Ken­du Is­aacs de re­den voor de schei­ding tus­sen de twee. Dat zei de zan­ge­res tij­dens een in­ter­view bij het po­pu­lai­re Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­pro­gram­ma Good Mor­ning Ame­ri­ca. “Het breek­punt was toen ik keer op keer om res­pect moest vra­gen en het voel­de als­of ik aan een dood paard aan het trek­ken was. Ik sprak te­gen een muur”, ver­telt Blige. De 45-ja­ri­ge zan­ge­res en haar voor­ma­li­ge echt­ge­noot - te­vens ma­na­ger - maak­ten in ju­li na twaalf jaar een ein­de aan hun hu­we­lijk. Is­aacs eist 100.000 eu­ro part­ner­ali­men­ta­tie per maand van Blige. Voor Blige zijn het haar ge­loof en fa­mi­lie die haar in de­ze moei­lij­ke tijd hel­pen. “Wat me er door­heen sleept is God, ge­bed en mijn fa­mi­lie, mijn fans”, al­dus de R&Bzan­ge­res. (De Te­le­graaf/ fo­to: fd­ncms.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.