Broo­ke Mu­el­ler psy­chisch on­der­zocht

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Broo­ke Mu­el­ler is op­ge­no­men voor psy­chi­a­trisch on­der­zoek in een zie­ken­huis in Salt La­ke Ci­ty. Dat meldt USA

De po­li­tie was woens­dag kor­te tijd op zoek naar Broo­ke (39). De ex van Char­lie Sheen zou de 7-ja­ri­ge twee­ling Bob en Max die ze sa­men met de ac­teur kreeg, heb­ben mis­han­deld bij een was­straat. Een ge­tui­ge bel­de be­zorgd de po­li­tie op toen hij een vrouw wild naar Bob en Max zag zwaai­en. Broo­ke leek on­der in­vloed en de jon­gens wa­ren slechts ge­kleed in hun py­ja­ma en had­den geen schoe­nen aan. Voor­dat de po­li­tie ar­ri­veer­de, was ze ech­ter al ver­trok­ken, sa­men met ie­mand die op een as­sis­tent of na­n­ny leek. De po­li­tie spoor­de Broo­ke la­ter op en bracht de kin­de­ren in vei­lig­heid. Broo­ke en Char­lie heb­ben sinds hun schei­ding in 2011 een moei­za­me re­la­tie. De twee kam­pen met ver­schil­len­de ver­sla­vin­gen en psy­chi­sche klach­ten.

To­day.

(De Te­le­graaf/fo­to: word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.