Ne­ha Dhu­pia suc­ces­vol in show

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ne­ha Dhu­pia is als ac­tri­ce niet erg suc­ces­vol ge­weest. Nu pre­sen­teert zij een talk­show en ve­len vin­den haar schit­te­rend. Ka­ran Jo­har’s talk­show Kof­fee With Ka­ran staat aan de top in B-Town. Het lijkt er­op dat KJo nu zijn me­de­din­ger ge­von­den heeft. De au­dio van Ne­ha Dhu­pia’s chat­pro­gram­ma, NoFil­terNe­ha, wordt uit­ge­zon­den op een mu­ziek-strea­ming-dienst. De ac­tri­ce com­mu­ni­ceert met de meest be­ken­de men­sen van In­dia tij­dens de show, die nu po­pu­lair is. Ne­ha heeft met en­ke­le ‘A-lis­ters’ van Bol­ly­wood ge­spro­ken, maar heeft tot nu toe geen kans ge­kre­gen om met hen in een film te wer­ken. “Ik heb mijn lijst van de gas­ten op­ge­steld en ge­luk­kig zei­den ze al­le­maal, ‘ja’ voor de show. Dus, ik had geen plan B no­dig”, zegt de 36-ja­ri­ge ac­tri­ce.

Ne­ha wordt la­ter in Moh Maya Mo­ney ge­zien, die ge­re­gis­seerd en ge­schre­ven is door Mu­nish Bhard­waj. De film ver­telt het ver­haal over een echt­paar uit de mid­den­klas­se en cor­rup­tie. Het is een ver­haal dat han­delt over een man en vrouw, die in Del­hi wo­nen en hoe ze op ver­schil­len­de ma­nie­ren slacht­of­fer wor­den van cor­rup­tie. De film staat uit­ge­stip­peld voor re­lea­se op 25 no­vem­ber.

(mid-day.com/fo­to: ci­n­edesi­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.