Ne­ha Shar­ma en Ar­jun Kap­oor in een film

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Als wij de ge­ruch­ten in de film­in­du­strie mo­gen ge­lo­ven, zal Ne­ha Shar­ma, die de hoofd­rol in het ro­man­ti­sche dra­ma Tum Bin 2 speelt, naar ver­luidt naast Ar­jun Kap­oor in de ko­mi­sche film Mu­ba­ra­kan te zien zijn. De film speelt zich af te­gen de ach­ter­grond van een brui­loft. Het is een be­lang­rij­ke gast­rol en past in de sfeer van de film, waar­in Anil Kap­oor, oom van Ar­jun, ook een rol heeft. Ar­jun heeft een dub­be­le rol in de film die ge­re­gis­seerd wordt door Anees Baz­mee. Athiya Shet­ty en Ile­a­na D’Cruz spe­len zijn lea­ding la­dies. “Al ge­rui­me tijd wa­ren we op zoek naar de der­de da­me voor de film. Het is een kor­te rol, maar be­lang­rijk voor het ver­haal. Ze zal een da­me spe­len, die voor kor­te tijd een lief­des­ver­hou­ding heeft met één van de twee per­so­na­ges van Ar­jun. De ge­sprek­ken met Ne­ha zijn in een ver­ge­vor­derd sta­di­um. De voor­waar­den wor­den uit­ge­werkt”, zei een in­si­der. Toen Ne­ha en de pro­du­cen­ten ge­vraagd wer­den voor een be­ves­ti­ging, ga­ven zij geen com­men­taar. Mu­ba­ra­kan staat ge­pland voor een re­lea­se op 28 ju­li 2017.

Vol­gend jaar wordt de 31-ja­ri­ge ac­teur sa­men met Shrad­dha Kap­oor in van film­ma­ker Mo­hit Su­ri ge­zien. De film, die ge­co­pro­du­ceerd wordt door Che­tan Bha­gat, is een aan­pas­sing van de ge­lijk­na­mi­ge ro­man van de au­teur. Dit is niet de eerste keer dat Ar­jun in een adap­ta­tie werkt. Hij speelt het ka­rak­ter van Mad­hav Jha in Half Gir­lfriend, die op 19 mei vrij­ge­ge­ven wordt.

Half Gir­lfriend

(in­di­a­ti­mes.com/fo­to: hdwall­pa­pers.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.