Sta­p­les ver­min­dert da­ling in winst­ge­vend­heid

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MASSACHUSETTS Sta­p­les heeft in het der­de kwar­taal van 2016 de om­zet en winst zien af­ne­men, maar in het laat­ste ge­val niet zo dra­ma­tisch als in het twee­de kwar­taal. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se ver­ko­per van kan­toor­ar­ti­ke­len gis­te­ren voor­beurs.

De kwar­taal­om­zet daal­de ten op­zich­te van een jaar ge­le­den met 4,3 pro­cent van 5.593 mil­joen naar 5.355 mil­joen dol­lar. Ex­clu­sief het ef­fect van win­kel­slui­tin­gen, wis­sel­koer­sen en de ver­koop van het on­der­deel Sta­p­les Print So­lu­ti­ons be­droeg de om­zet­da­ling 2 pro­cent op jaar­ba­sis. Het ope­ra­ti­o­ne­le re­sul­taat daal­de op jaar­ba­sis van 318 mil­joen dol­lar po­si­tief naar 298 mil­joen dol­lar. De net­to­winst daal­de van 198 mil­joen naar 179 mil­joen dol­lar, of­wel 0,27 dol­lar per aan­deel. op jaar­ba­sis te boe­ken en ex­clu­sief bij­zon­de­re pos­ten een winst per aan­deel in de band­breed­te van 0,23 tot 0,26 dol­lar. De ver­ko­per van kan­toor­ar­ti­ke­len wil in 2016 ten­min­ste 50 win­kels in Noord-Ame­ri­ka slui­ten en on­der­zoekt de stra­te­gi­sche op­ties voor zijn Eu­ro­pe­se ope­ra­ties. Voor het he­le boek­jaar ver­wacht Sta­p­les een vrije kas­stroom te ge­ne­re­ren van cir­ca 700 mil­joen dol­lar, ex­clu­sief de kos­ten in ver­band met de be­ëin­di­ging van de voor­ge­no­men fu­sie met Of­fi­ce De­pot, die naar schat­ting op 340 mil­joen dol­lar lig­gen. Voor de kwar­taal­rap­por­ta­ge van van­daag mik­te de on­der­ne­ming nog op een vrije kas­stroom van 600 mil­joen dol­lar.

Het aan­deel Sta­p­les sloot gis­te­ren in New York 1,5 pro­cent ho­ger op 8,98 dol­lar. (Beurs­dui­vel/fo­to: see king­alp­ha.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.