Ma­ma zoekt steun na open­lijk ver­ver­sen lui­er van ba­by

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Au­stra­li­sche ma­ma is niet te spre­ken over een kof­fie­bar in Bris­ba­ne, na­dat ze daar tot twee keer toe de vui­le lui­er van haar ba­by open­lijk had ver­van­gen. Step­ha­nie Plahn vond de kri­ti­sche re­ac­tie van de ma­na­ger en van een paar klan­ten on­ge­past. Maar ook het in­ter­net blijkt over­we­gend de kant van de kof­fie­bar te kie­zen.

Ge­re­geld gaat het ver­haal van een ma­ma die haar ba­by in het open­baar borst­voe­ding geeft vi­raal. Mee­stal sto­ren aan­we­zi­gen zich dan aan de licht ont­blo­te borst en ver­de­digt de moe­der zich op so­ci­a­le me­dia te­gen die preut­se blik­ken. Maar Plahn ging nog een stap­je ver­der in de Park Bench Es­pres­so Bar in Bris­ba­ne. Een brug te ver, vin­den ve­le men­sen. Plahn prees in haar on­li­ne re­view eerst de kof­fie van het be­wus­te eta­blis­se­ment, maar richt­te dan haar gif­ti­ge pij­len op ma­na­ger Jo­ce­lyn Ridg­way en op en­ke­le klan­ten. Om­dat ze geen toi­let vond, leg­de ze een ver­ver­sings­mat­je op de kof­fie­ta­fel en gaf ze daar haar ba­by van twaalf we­ken ter plaat­se een nieu­we lui­er. “De eni­ge op­los­sing die ik had”, schreef Plahn. Tij­dens het ver­ver­sen pro­beer­de de ser­veu­se haar ta­fel op te rui­men. Plahn zei dat ze haar kof­fie nog niet had op­ge­dron­ken, waar­op ze “een vie­ze blik en com­men­taar” kreeg. “Ik stap­te op de ma­na­ger af toen ik weg­ging om haar te vra­gen of ze een pro­bleem had met mij en mijn ba­by in haar zaak. Ze ant­woord­de nog­al bit­sig dat ze het on­ge­past vond om mijn ba­by daar te ver­scho­nen.” (AD.NL/fo­to:www.can­ber­ra­ti­mes.com.au)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.