Kap van vlieg­tuig­pi­o­nier Char­les Lind­bergh on­der de ha­mer

Times of Suriname - - PANORAMA -

De ico­ni­sche kap die de Ame­ri­kaan­se vlie­ger Char­les Lind­bergh in 1927 droeg tij­dens zijn vlucht over de At­lan­ti­sche Oce­aan wordt ge­veild.

De brui­ne le­ren muts gaat woens­dag on­der de ha­mer in het vei­ling­huis Drouout in de Fran­se hoofd­stad. Het bij­zon­de­re hoofd­dek­sel brengt naar ver­wach­ting tus­sen de 64.000 en 86.000 dol­lar op. Een Pa­rij­se fa­mi­lie vond de kap in 1927 in de voor­tuin, na­dat Lind­bergh hem ver­loor tij­dens een vlucht die hij een week na zijn le­gen­da­ri­sche tocht over de oce­aan uit­voer­de. De vlie­ger maak­te tij­dens de vlucht een loo­ping, waar­bij het le­ren ac­ces­soi­re van zijn hoofd viel. De le­ren kap hield het hoofd van de toen 25-ja­ri­ge Lind­bergh warm tij­dens zijn 33 uur du­ren­de so­lo­vlucht van New York naar Pa­rijs, op 20 en 21 mei 1927. Lind­bergh en zijn vlieg­tuig, Spi­rit of St Louis, ver­wier­ven we­reld­faam met de­ze pres­ta­tie. (NU.NL/fo­to: ae­ro­dy­na­mic­me­dia.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.