Ame­ri­kaan­se on­der­gaat ex­tre­me me­ta­mor­fo­se

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ame­ri­kaan­se le­ger­ve­te­ra­ne en moe­der Be­li­ta Ed­wards was ja­ren­lang on­ze­ker over haar ui­ter­lijk. Dank­zij een te­le­vi­sie­pro­gram­ma kreeg ze de kans voor een com­ple­te ma­ke­over. Het ver­schil is enorm.

Be­li­ta ver­tel­de voor­af­gaand aan de ma­ke­over dat haar ui­ter­lijk niet over­een­kwam met wie ze is: “Mijn zelf­ver­trou­wen is laag om­dat ik mijn haar niet ver­zorg. Maar ik wil er goed uit­zien.” De moe­der wil­de haar zelf­beeld een boost ge­ven en haar kin­de­ren to­nen dat ze be­ter voor zich­zelf zal zor­gen. In de vi­deo, die da­teert van be­gin dit jaar, maar nu pas vi­raal gaat, is te zien hoe Be­li­ta een nieuw ui­ter­lijk krijgt aan­ge­me­ten door de me­de­wer­kers van Ma­ke­overs That Mat­ter. Ze kre­gen daar­bij hulp van de be­ken­de sty­list Paul Mit­chell. Het re­sul­taat is ver­bluf­fend. Be­li­ta kreeg haar nieu­we look pas aan het ein­de van de show te zien. In haar nieu­we out­fit ging ze voor de spie­gel staan en keek voor het eerst naar haar nieu­we ik. Ze huil­de van pu­re blijd­schap. “Ik her­ken me­zelf niet meer”, riep ze uit. (AD.NL/fo­to: www.paul­mit­chell.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.