Ro­ze dia­mant voor 20,8 mil­joen dol­lar

Times of Suriname - - PANORAMA -

Bij vei­ling­huis So­t­he­by’s in het Zwit­ser­se Genè­ve heeft een ro­ze dia­mant woens­dag 20,8 mil­joen dol­lar op­ge­bracht. Tot ver­ras­sing van het vei­ling­huis werd niet de ‘Blue Sky Dia­mond’ voor het hoog­ste be­drag ge­veild, maar de ro­ze edel­steen van 17,07 ka­raat. Voor­af was ge­schat dat de ro­ze dia­mant zo’n 14 mil­joen eu­ro zou op­bren­gen. Van het blau­we pronk­stuk schat­te een ex­pert de ver­koop­waar­de op 25 mil­joen dol­lar. De blau­we dia­mant werd ver­kocht voor 17,06 mil­joen dol­lar. Vol­gens het vei­ling­huis had de edel­steen de in­ten­se kleur ‘Fan­cy Vi­vid’ die maar één pro­cent van al­le dia­man­ten heeft.

De vraag naar ge­kleur­de edel­ste­nen is dit jaar sterk ge­ste­gen. In vei­ling­hui­zen ko­men ze steeds min­der on­der de ha­mer, meldt Chris­tie’s. “Er zijn steeds min­der mij­nen, waar ze de­ze dia­man­ten vin­den’’, zegt een woord­voer­der van het vei­ling­huis. “Daar­om wor­den de­ze edel­ste­nen steeds meer waard.’’

(MSN.COM/fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.